30/10/2020 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự vịnh
自詠

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2016 20:27

 

Nguyên tác

衣帶觀覘天雨露,
髮膚共受日光華。

顛之倒之冠群英之首,
致矣盡矣近天子之光。

Phiên âm

Y đới quan triêm thiên vũ lộ,
Phát phu cộng thụ nhật quang hoa.

Điên chi đảo chi quán quần anh chi thủ[1],
Trí hĩ tận hĩ[2] cận thiên tử chi quang.

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Khăn áo ngắm nhìn mưa móc gội,
Tóc da cùng nhận ánh dương hoa.

Đảo xuống lộn lên, tên họ các anh tài núp dưới,
Cùng rồi đứng chót, ánh sáng bậc thiên tử liền bên
Cặp câu đối trên viết khi bị mưa ướt hết áo quần, cởi ra phơi nắng. Cặp câu đối dưới được viết khi thi đỗ cử nhân cuối bảng.

Nguồn: Phạm Thận Duật, cuộc đời và tác phẩm (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1989
[1] Tên họ các anh tài núp dưới, câu này ý nói tên đứng cuối bảng nhưng nếu lộn ngược lên thì lại là đứng đầu.
[2] Cùng rồi đứng chót. Cuối bảng danh sách trúng cử thường có ghi niên hiệu, ví dụ “Tự Đức năm thứ... tháng... ngày”. Như vậy tên đứng cuối bảng là sát ngay với tên vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Tự vịnh