33.67
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
43 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Diêm Túc (4 bài)
- Nghiêm Trận (1 bài)
- Hạ Kính Chi (7 bài)
- Viên Ưng (1 bài)
- Trương Vĩnh Mai (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/01/2018 18:01 bởi hongha83
Dư Quang Trung 余光中 (1928-2017) là nhà thơ, nhà văn, dịch giả Đài Loan (Trung Quốc). Ông sinh ở Phúc Kiến, Vĩnh Xuân. Năm 1952 tốt nghiệp khoa Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Đài Loan. 1959 đỗ Thạc sĩ Đại học Iowa. Ông là tác giả tập thơ Hương sầu 乡愁, Hương sầu tứ vận 乡愁四韵 và một số tập tản văn, tiểu luận.