Ánh trăng là cô đồng xinh đẹp hiền hoà giỏi biến hoá
Sở trường của cô nàng là tài phiên dịch
Dịch mất đi hình dáng của thế giới
Dịch ánh vàng mặt trời nóng chảy thành bạc chảy
Dịch lửa thiêu thành băng giá
Nhưng vẫn còn chút phong vị bạc hà
Những ai đã nếm trải qua đều nói:
Văn dịch hoàn toàn không đáng tin cậy
Nó càng thêm thần bí và đẹp hơn

Tuyết là một dịch giả đẹp duy nhất
Nó cố ý dịch sai thế giới
Mà dịch đúng, thì nhà thơ nói rằng:
Chỉ vì nguyên văn vốn có nhiều sai sót
Cho nên mỗi khi cô tuyết để lại chiếc ô hình sáu cánh
Buông xuống cuộn bay theo gió
Trong một đêm của thế giới này
Triệt để hơn
Và cuối cùng trở thành trắng trong như thế

Nếu gặp tuyết ngừng rơi, ánh trăng đầy trời
Đất bằng trải ra trắng xoá
Mặt đất trôi, chuyển thành ánh bạc
Còn bạn mỉm cười đi về phía tôi
Giữa ánh trăng và ánh tuyết
Bạn là tuyệt sắc thứ ba
Ánh trăng thêm vào ánh tuyết phản quang
Đó là bản sắc của bạn
Đã vô cùng xuất sắc
Tất cả, hợp dịch lại thành sắc đẹp càng thêm tuyệt sắc!


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)