Cho tôi một gáo nước Trường Giang
Ôi, nước Trường Giang!
Nước Trường Giang như rượu
Hương vị của rượu say
Là hương vị của nỗi buồn quê hương
Cho tôi một gáo nước Trường Giang
Ôi, nước Trường Giang!

Cho tôi một đoá hải đường đỏ
Ôi, hải đường đỏ!
Hải đường đỏ như máu
Sự đau đớn của máu sục sôi
Là đau đớn của nỗi buồn quê hương
Cho tôi một đoá hải đường đỏ
Ôi, hải đường đỏ!

Cho tôi một chùm hoa tuyết
Ôi, hoa tuyết!
Hoa tuyết trắng như lá thư
Sự chờ mong thư nhà
Là chờ mong của nỗi buồn quê hương
Cho tôi một chùm hoa tuyết trắng
Ôi, hoa tuyết trắng!

Cho tôi một đoá hoa mai thơm
Ôi, hoa mai thơm!
Hoa mai toả hương thơm người mẹ
Sự toả hương thơm của mẹ
Là hương thơm của đất quê hương
Cho tôi một đoá hoa mai thơm
Ôi, hoa mai thơm!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)