23/05/2024 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốn âm vần của nỗi buồn quê hương
鄉愁四韻

Tác giả: Dư Quang Trung - 余光中

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2019 17:38

 

Nguyên tác

給我一瓢長江水啊長江水
那酒一樣的長江水
那醉酒的滋味是鄉愁的滋味
給我一瓢長江水啊長江水

給我一掌海棠紅啊海棠紅
那血一樣的海棠紅
那沸血的燒痛是鄉愁的燒痛
給我一掌海棠紅啊海棠紅

給我一片雪花白啊雪花白
那信一樣的雪花白
那家信的等待是鄉愁的等待
給我一片雪花白啊雪花白

給我一朵臘梅香啊臘梅香
那母親一樣的臘梅香
那母親的芬芳是鄉土的芬芳
給我一朵臘梅香啊臘梅香

Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Cho tôi một gáo nước Trường Giang
Ôi, nước Trường Giang!
Nước Trường Giang như rượu
Hương vị của rượu say
Là hương vị của nỗi buồn quê hương
Cho tôi một gáo nước Trường Giang
Ôi, nước Trường Giang!

Cho tôi một đoá hải đường đỏ
Ôi, hải đường đỏ!
Hải đường đỏ như máu
Sự đau đớn của máu sục sôi
Là đau đớn của nỗi buồn quê hương
Cho tôi một đoá hải đường đỏ
Ôi, hải đường đỏ!

Cho tôi một chùm hoa tuyết
Ôi, hoa tuyết!
Hoa tuyết trắng như lá thư
Sự chờ mong thư nhà
Là chờ mong của nỗi buồn quê hương
Cho tôi một chùm hoa tuyết trắng
Ôi, hoa tuyết trắng!

Cho tôi một đoá hoa mai thơm
Ôi, hoa mai thơm!
Hoa mai toả hương thơm người mẹ
Sự toả hương thơm của mẹ
Là hương thơm của đất quê hương
Cho tôi một đoá hoa mai thơm
Ôi, hoa mai thơm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dư Quang Trung » Bốn âm vần của nỗi buồn quê hương