Ở nơi ấy, trong những bữa tiệc quốc tế
Tôi là một viên đá không muốn hoà tan
Thường giữ độ lạnh dưới không
Và độ bền chất rắn

Tôi vốn là vật thể lỏng
Thích trôi chảy và dễ sôi trào
Thích chơi ván trượt cầu vồng
Nhưng mặt trời Trung Quốc quá xa
Tôi đã đông cứng và trong suốt
Không thể tự trở lại như lúc ban đầu!


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)