Sống lâu rồi cũng hoà vào biển cả
Nơi tam giác châu ấy vùng cửa sông
Còn phải bôn ba bao lâu mới tới
Chỉ biết rằng sắp đến biển mênh mông

Ngoảng nhìn lại từng mạch núi gãy ngang
Đất cát từng lắng đọng theo thời gian
Hãy lắng nghe khi đêm khuya yên tĩnh
Từ cửa sông biển gầm lên thét vang

Tuyeesat ở đầu nguồn bắt đầu tan chảy
Đang tạo thành những gợn sóng lăn tăn
Mọi dòng sông đều hoà vào biển lớn
Không quay đầu, trôi về cõi xa xăm!


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)