Mặt trời lặn
Kể chuyện về khu rừng thông cuộn tròn đen sẫm sau lưng
Chữ ký của nó là nơi vạch đứt ráng mây chiều
Từ ngọn lửa hồng đến tàn tro tím
Thời gian rõ nhất là lúc hoàng hôn
Mấy cánh chim
Bay về thăm dò nguồn cội
Nhưng lại chìm trong sắc trời chiều, không, sắc trời đêm
Không thấy một con nào bay trở lại!
Câu chuyện này
Được kể nhiều vào những ngày thu trong núi


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)