Người ta nói: Nhà phê bình - Thợ cắt tóc
Anh cắt hết những sợi tóc dư thừa
Rồi chỉnh sửa chỗ nào còn sót lại
Dùng nước hoa chải mượt óng cho vừa

Thời Augustus và Thịnh Đường
Tình hình là như thế
Nếu những người vào tiệm cắt tóc là trọc đầu
Thì tôi nguyện đứng vào hàng ngũ ấy


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)