Giấc mơ tôi địa ngục đầy tăm tối
Giấc mơ anh xán lạn cảnh thiên đàng
Trên hai ngả của đầu ngã tư ấy
Bỗng nhiên tôi bị mất hướng lạc đường

Tôi kéo xe van anh dắt cùng đi
Anh vung roi gạt tay tôi lấm đất
Rồi bay tới những vì sao rực sáng
Không quay đầu và chẳng nói năng chi


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)