Nếu đêm là một cơn mưa dầm dề
Rất may tô còn một cây đèn bão
Một chiếc ô con đẹp và tinh xảo
Toả ra ánh sáng ấm vàng để đi

Nếu chết là cơn mưa đen lạnh lẽo
Rất may tôi còn có một tình yêu
Một chiếc ô nhỏ con và cũ kỹ
Toả ra luồng khí hồng dịu đáng yêu

Dù cho mưa gió bằng gì tạo nên
Bọc bằng màu hồng hoặc ánh sáng cam
Ta che chung ô - Điều tôi mong muốn
Qua miền mưa gió ướt lạnh triền miên

Nếu đêm là một cơn mưa dầm dề
Và chết là cơn mưa đen lạnh lẽo
Nếu tôi đứng nơi đang mưa xối xả
Đợi anh giương ô đi đến, tôi đợi anh!


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)