Tìm em trong đám đông người
Lật từng nét mặt người đời gần xa

Từng tầng, từng lớp cánh hoa
Ngàn lần tìm ấy vẫn là trong mơ

Xung quanh bốn phía mịt mờ
Tôi quay đầu lại đợi chờ em tôi

Nhiệm màu - mừng tủi em cười
Nhị hoa tâm ấy chính nơi đó mà!


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)