Bầy chim nhiệt đới sắc màu rực rỡ
Chúng mừng vui vòng lượn trên đầu tôi
Mỗi khi vùng khỏi tay tôi bay lên
Lại rơi xuống một chiếc long màu xanh biếc

Tôi nhặt nó lên cài vào vành mũ
Người đi đường đều thích thú trầm trồ
Ôi! Tôi sao có thể giục bầy chim nhỏ bay về
Để chúng thấy được như tôi tất cả!


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)