Con tem nhỏ bé xinh xinh
Một ngày có thể bay nghìn dặm xa
Khách mi - tình cảm bao la
Và tình hữu nghị sâu xa lâu đời

Trạm thơ gắn bó tình người
Quanh năm lăn lộn không rời nơi đây
Đến ngày gặp mặt cầm tay
Thì mi mới được phút giây thư nhàn

Bao giờ về lại quốc dân
Bậc thầy ma thuật nghĩa nhân của người
Tình nhân, bè bạn không rời
Để cùng mãi mãi sống đời bên nhau


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)