Ngồi thiền, học dưới bóng tùng
Tiếng chim thoắt đến thoắt vùng bay đi

Thực hư hẳn có ý chi
Thám kia phái đến chỉ vì dò la?

Xe m ta luyện có sâu xa
Tiếng chim ríu rít xem ra rã rời

Thanh âm từng tiếng chơi vơi
Bao nhiêu tiếng ấy rơi nơi cõi lòng?

Hay chìm dưới đáy vực trong
Qua bao hơi thở mạch thông huyết hoà

Thuật phân tâm đầu lưỡi ta
Vào tai bên ấy lại ra tai này

Muốn dừng, chẳng có nơi bay
Một bầy chim sẻ đến ngay rộn lời

Tiếng chim lảnh lót vang trời
Nói cùng sắc núi lôi thôi ngõ hầu:

Dưới tùng không có người đâu


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)