Mạ non cấy vụ lúa xuân
Cất cao tiếng hát trong ngần vang xa
Anh ca rồi đến tôi ca
Để xem ai hát vang xa nhất làng

Hàng dọc rồi lại hàng ngang
Bao niềm vui mới gửi hàng mạ non
Mùa xuân cấy mạ xanh rờn
Thu về ta gặt lúa vàng trĩu bông

Tháng ba đồng nước mát trong
Đất bùn giẫm nát trong lòng bàn chân
Trẻ em trên cánh đồng xuân
Mang làn cơm của khẩu phần năm qua

Thương thay lúa gạo mùa qua
Nửa đem đóng góp gọi là xung công
Nửa thì cụ Lý cướp không
Còn ta vất vả chẳng mong có phần!

Mạ non cấy vụ lúa xuân
Cấy xong mà vẫn phân vân bàng hoàng
Ngẩng lên nhìn khắp xóm làng
Bao giờ nắng mới ngập tràn khắp nơi?


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)