Sương dày thành hạt mưa mau
Đi sâu người sẽ lạc vào mê cung

Chuyển đường mờ mịt mông lung
Chấm đen chồng chất tạo vùng tối tăm

Sương dâng giăng phủ lan man
Núi rừng ắt sẽ ngập tràn trong mưa

Như mưa đang ở rừng thưa
Cái ngôi đình nhỏ mập mờ nói mê?

Bạn ơi xin hãy lắng nghe
Nơi sâu thăm thẳm rừng che im lìm

Vang lên thánh thót tiếng chim
Thành câu kinh kệ từ miền núi hoang


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)