Trong đêm nhiều gió
Có ô cửa sổ
Vẫn chưa đóng lại
Là tai của ai
Vẫn chưa đóng lại

Trong đêm nhiều gió
Có một ngôi sao
Vẫn chưa nghỉ ngơi
Là mắt của ai
Vẫn chưa ngơi nghỉ

Trong đêm nhiều gió
Có một lá cờ
Vẫn chưa thu lại
Là linh hồn ai
Vẫn chưa thu về

Tôi nhìn chân trời
Ngôi sao đã tắt
Cửa sổ đã khép
Nhưng vẫn còn thấy

Còn một vành tai]
Vẫn chưa đóng lại
Cửa sổ nhà ai
Trong đêm nhiều gió
Vẫn không khép được

Có một đôi mắt
Vẫn chưa nghỉ ngơi
Ngôi sao của ai
Trong đêm nhiều gió
Không thể nghỉ ngơi

Có một linh hồn
Vẫn chưa thu về
Lá cờ của ai
Trong đêm nhiều gió
Vẫn chưa thu lại!


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)