Mọi người trong giấc mộng say
Thì tôi run rẩy thức ngay ra đường
Từng cơn gió Bắc thấu xương
Rít trên ngọn lá vàng ươm ngô đồng

Quét đi bụi bẩn trên đường
Dấu chân ai đó còn vương đến giờ
Mở con đường mới như mơ
Làm xong, lặng lẽ đợi chờ bình minh


Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)