Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạ Kính Chi (7 bài)
- Văn Tiệp (3 bài)
- Lý Quý (13 bài)
- Dư Quang Trung (43 bài)
- Diêm Túc (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/06/2008 08:47 bởi hongha83
Viên Ưng 袁鹰 (1924-) là nhà thơ đương đại, sáng tác cho thiếu nhi, tên thật là Điền Hạ Xuân 田复春. Tốt nghiệp Đại học Chi Giang. Năm 1945, gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Năm 1954, gia nhập Hiệp hội tác gia Trung Quốc, công tác tại một số báo và tạp chí trung ương.

Tác phẩm:
- Đinh Đinh du lịch ở phía bắc kinh thành (du ký)
- Nam Bắc sông Hồng (tản văn)
- Giang hồ tập (thơ)