渭城曲-送元二使安西

渭城朝雨浥輕塵,
客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒,
西出陽關無故人。

 

Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây

Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.

 

Dịch nghĩa

Tại Vị Thành, mưa ban sáng làm ướt đám bụi mỏng
Quán khách có liễu màu sắc mới mẻ xanh tươi
Xin anh hãy uống cạn chén rượu
Ra khỏi Dương Quan về phía tây e không còn có bạn nữa


Vị Thành nay ở phía tây bắc An Huy, tỉnh Thiểm Tây, xưa là thành Hàm Dương của nước Tần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thành Vị mưa mai ướt bụi trần
Xanh xanh quán khách liễu tươi xuân
Ly bôi một chén xin mời cạn
Ra đến Dương Quan không cố nhân

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mưa buổi sớm, Vị Thành bụi ướt
Rặng liễu non mườn mượt màu xanh
Khuyên anh hãy cạn chén quỳnh
Dương Quan ra khỏi, biết mình quen ai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vị Thành, mưa ướt bụi trần,
Trước nhà khách liễu xanh rần lá non.
Khuyên anh cạn chén rượu ngon,
Dương Quan, chốn ấy đâu còn cố nhân...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vị Thành mưa sáng ướt trần ai
Quán khách liễu xanh thắm sắc tươi
Chén rượu mời anh nên uống cạn
Dương Quan tây ngả bạn còn ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vị Thành bụi mỏng ướt mưa mai
Quán khách xanh xanh sắc liễu tươi
Mời bạn chén nầy xin uống cạn
Dương Quan ra khỏi bạn bè ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng Vị thành mưa bay thấm bụi
Khách xá tươi mát rượi liễu xanh
Uống thêm rượu tiễn đi anh
Kẻo không bạn cũ nơi thành Dương quan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vị Thành, bụi ướt mưa mai
Lưa thưa quán khách, liễu ngời sắc xanh
Rượu này cạn hết đi anh
Dương quan ra tới, biết mình quen ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Mưa mai ướt bụi Vị thành
Xanh xanh quán trọ mấy nhành liễu tươi
Khuyên anh cạn nốt chén mời
Dương quan ngoài ấy không người cũ đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Sáng mưa làm ướt bụi Vị Thành
Quán khách tươi màu dương liễu xanh
Mờ bạn cùng tôi mình cạn chén
Về chốn Dương Quang chẳng cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Bụi ướt mưa phun chốn Vị Thành
Mới hay nhà khách liễu xanh xanh
Mời ông một chén nay thời cạn
Bạn ở ngoài quan chắc vắng tanh


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối