17/09/2021 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây
渭城曲-送元二使安西

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 15:09

 

Nguyên tác

渭城朝雨浥輕塵,
客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒,
西出陽關無故人。

Phiên âm

Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan[1] vô cố nhân.

Dịch nghĩa

Tại Vị Thành, mưa ban sáng làm ướt đám bụi mỏng
Quán khách có liễu màu sắc mới mẻ xanh tươi
Xin anh hãy uống cạn chén rượu
Ra khỏi Dương Quan về phía tây e không còn có bạn nữa

Bản dịch của Nam Trân

Mưa mai thấm bụi Vị Thành,
Liễu bên quán trọ sắc xanh ngời ngời.
Khuyên anh hãy cạn chén mời,
Dương quan ra khỏi ai người cố tri.
Vị Thành nay ở phía tây bắc An Huy, tỉnh Thiểm Tây, xưa là thành Hàm Dương của nước Tần.

[1] Nay ở tây nam huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, do nằm ở phía nam Ngọc Môn Quan mà có tên. Thời xưa đây là yếu điểm ở biên giới tây bắc Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây