Năm mươi tài hoa văn chương đất Việt

* Nguyễn Trãi
* Nguyễn Bỉnh Khiêm
* Đoàn Thị Điểm
* Bà huyện Thanh Quan
* Nguyễn Du
* Hồ Xuân Hương
* Lê Ngọc Hân
* Cao Bá Quát
* Nguyễn Đình Chiểu
* Nguyễn Khuyến
* Tú Xương
* Tản Đà
* Ngô Tất Tố
* Khái Hưng
* Hoàng Ngọc Phách
* Đặng Thai Mai
* Nguyễn Công Hoan
* Thế Lữ
* Hoài Thanh
* Thạch Lam
* Nguyễn Tuân
* Tú Mỡ
* Đồ Phồn
* Thanh Tịnh
* Vũ Trọng Phụng
* Nguyễn Huy Tưởng
* Hàn Mặc Tử
* Nguyễn Nhược Pháp
* Vũ Ngọc Phan
* Trần Huyền Trân
* Lưu Trọng Lư
* Nam Cao
* Bích Khê
* Vũ Hoàng Chương
* Xuân Diệu
* Phạm Huy Thông
* Thâm Tâm
* Hồ Dzếnh
* Quang Dũng
* Nguyên Hồng
* Nguyễn Bính
* Chế Lan Viên
* Hồng Nguyên
* Nguyễn Thi
* Nguyễn Thành Long
* Nguyễn Minh Châu
* Nguyễn Mỹ
* Lê Anh Xuân
* Xuân Quỳnh
* Lưu Quang Vũ