Năm mươi tài hoa văn chương đất Việt: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đoàn Thị Điểm, Bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Lê Ngọc Hân, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Đà, Ngô Tất Tố, Khái Hưng, Hoàng Ngọc Phách, Đặng Thai Mai, Nguyễn Công Hoan, Thế Lữ, Hoài Thanh, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Tú Mỡ, Đồ Phồn, Thanh Tịnh, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Nhược Pháp, Vũ Ngọc Phan, Trần Huyền Trân, Lưu Trọng Lư, Nam Cao, Bích Khê, Vũ Hoàng Chương, Xuân Diệu, Phạm Huy Thông, Thâm Tâm, Hồ Dzếnh, Quang Dũng, Nguyên Hồng, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên, Hồng Nguyên, Nguyễn Thi, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Mỹ, Lê Anh Xuân, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ.