(Thay lời bạt - ba nén tâm hương)

1.
Văn chương như giai nhân
Thỏ thẻ bên lòng mời gọi
Để bao người lao tới
Càng với, càng xa vời.

2.
Lỡ ăn phải - chỉ một lần - bùa ngải
Không dễ gì dứt ra
Để không bất đắc kỳ tử
Như Lý Bạch, Ức Trai
Cũng suốt đời lận đận
Hỏi lối về sông Mịch La...

3.
Mở mắt là khoan vào sáng, tối
Chính mình chẳng biết để làm chi
Vợ con vuốt mắt cho lần cuối
Vướng mãi điều gì cộm ở mi!