Hình như vắng thắt lưng xanh
Mùa xuân dường cũng bớt thanh đôi phần
Vắng yếm sồi, ngực thanh tân
Hình như cũng có đôi phần lỏng lơi...

Nên giàn giầu lá vẫn tươi
Cau liên phòng vẫn đợi môi ai hồng
Rừng mơ trắng sắc chờ mong
Khói hương còn phảng phất trong thiên trù

Kìa ai đường nắng mịt mù
Giắt đầu nắm lá hương nhu gánh gồng
Kìa con bướm trắng vẽ vòng
Và hồn trinh nữ ngồi hong tơ buồn...

Hình như phía cuối hoàng hôn
Hao hao anh lái vào thôn bán thuyền
Đường xa thi khách không tiền
Bước vô quán trọ đến thềm lại thôi.

Sững sờ trước giậu mùng tơi
Hỏi người, người đã mấy hồi sang ngang
Một đời hệ lụy tràng giang
Ba ngày tết, hóa khăn tang ba vòng...