"Ức Trai tâm thượng quang khuê tảo"
(Lê Thánh Tôn)

Ba họ - bao nhiêu người?
Bao đầu rụng tru di buổi ấy?
Dòng thơ - dòng máu chảy
Sáu thế kỷ rồi đâu dễ vơi.
Ba họ vùi chung một hố
Cho những câu thơ cải tử hoàn đời.

"Tình thư một bức phong còn kín..."
Làm sao đắc tội với mình rồng?
Hay đêm ấy chị Hằng xuôi sông Đuống
Ánh ngọt vườn trăng quá dịu dàng?
Một vườn thơ chỉ kết mùa nhân nghĩa
Làm sao trọng tội với triều đình?
Hay bởi thi tài vòi vọi tỏa
Vầng trăng nhân nghĩa quá lung linh?