Thiếu nữ ngủ ngày quên chốt cửa
Bao nhiêu quân tử bước dùng dằng
Hữu hình ba góc, vô hình gió
Mát mặt anh hùng đến thế chăng ?

Quần hồng lỡ mắc cây đu bổng
Rộng hẹp tung hê thử với đời
Đá ngửa khối tình lo bỏng rát ?
Cọ mài mới biết thật hay vôi!

Quăng câu chửi lớn vào nhân thế
Cho kiếp chồng chung đỡ ngậm ngùi
Phận ốc nhồi nào không bóc yếm
Dễ đồ tùng cốc mốc không phơi?

Món nợ mõm mòm đâu dễ trả
Dòm ngó lòm khom nước lộn trời
Tuần rằm xin nhớ kiêng thơ chị
Sư, vãi nam mô dễ nhịu lời!