Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Đồ Phồn (1)

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 06:15

Xem người khao, người phất
Một chuỗi cười ròn tan
Ba toong và mũ phớt
Bước dọc đường thơ ngang.