Từng đi qua những xô bồ thật, giả
Những nổi chìm đắm đuối biển phù hoa
Mới có được sáng thần tiên lặng lẽ
Giữa bồng bềnh mây trắng Sa-pa.

Vỗ cánh giữa trong xanh từ buổi ấy
Cái gốc với ngọn kia đâu đáng bận tâm gì
Chuyện tình cũ cù lao Xanh cũng vậy
Biển đầy ắp đau buồn, xô sóng nữa mà chi!