Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Sóng gầm (1)

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 06:29

Những con chữ loạn đả trên trang
Vì đói, vì rét
Ông chỉ phong lưu nước mắt
Mang ra tế bần
Thành phố mỏ neo
Trang văn ầm ào tiếng sóng.
Những năm cửa biển triều pha máu
Soi xuống, trời xanh cũng tím bầm.

Đồi Yên Thế, Bắc Giang
Trang văn
Gập ghềnh
Ruộng bậc thang
Dòng chữ - đường cày
Dáng ông còng lưng khuya sớm
Đẻ khó giữa tháng ba ngày tám
Từng con chữ gày gò
Gió lạnh lùa giấy mỏng
Hạn hán cháy từng tờ
Mùa màng thất bát
Hằn võ vàng trên trang.

Xa biển, rời thành về sơn cước
Sóng vẫn gầm trong tiếng cọp gầm.