Người mẹ nào cũng muốn bồng con
Sao có lúc phải buộc lòng cầm súng?
Anh không chín tháng ưu tư nặng
Hiểu lòng người mẹ chăng?

Mang nặng đẻ đau từng con chữ
Bà đỡ là cây súng sát bên hông
Tác phẩm hài đồng chưa oe thở
Máu nhà văn đã chảy thành dòng.