54.20
Nước: Pháp
37 bài thơ
3 người thích
Tạo ngày 04/07/2007 17:05 bởi Vanachi
Jacques Prévert sinh ngày 4/2/1900 tại Neuilly-sur-Seine, mất ngày 11/4/1977 tại Omonville-la-Petite, nhà thơ và viết kịch người Pháp.