15.00
Nước: Pháp
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Jacques Prévert (27 bài)
- Antoine de Saint-Exupéry (1 bài)
- Louis Aragon (40 bài)
- Jean Tardieu (6 bài)
- Jean Cassou (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tế Hanh (2 bài)
- Sơn Khê (1 bài)
- Nguyễn Xuân Sanh (1 bài)
- Hoàng Minh Châu (1 bài)
Tạo ngày 31/01/2009 07:20 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 31/01/2009 07:53 bởi Vanachi
Robert Desnos (1900-1945) nhà thơ siêu thực Pháp, bị động viên vào lính năm 1939, bị phát xít Đức bắt và đầy sang Tiệp Khắc (cũ) năm 1944. Chết tại đó ngày 8/6/1945. Đã viết báo bí mật chống phát xít, sáng tác các tập thơ Người và của (1930); Tài sản (1942).