Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
6 bài thơ
Tạo ngày 31/01/2009 07:20 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 31/01/2009 07:53 bởi Vanachi
Robert Desnos (1900-1945) nhà thơ siêu thực Pháp, bị động viên vào lính năm 1939, bị phát xít Đức bắt và đầy sang Tiệp Khắc (cũ) năm 1944. Chết tại đó ngày 8/6/1945. Đã viết báo bí mật chống phát xít, sáng tác các tập thơ Người và của (1930); Tài sản (1942).