Làm gì đó hỡi bé gái
với những bông hoa mới cắt, thắm tươi?

Làm gì đó hỡi nàng thiếu nữ
với những bông hoa dần héo khô gầy?

Làm gì đó hỡi thiếu phụ xinh xắn
với những bông hoa phai sắc, nhạt hương?

Làm gì đó hỡi lão bà
với những bông hoa sắp tàn?

Tôi đang chờ đợi người chiến thắng.