Pour toi mon amour

Je suis allé au marché aux oiseaux
Et j'ai acheté des oiseaux
Pour toi
Mon amour

Je suis allé au marché aux fleurs
Et j'ai acheté des fleurs
Pour toi
Mon amour

Je suis allé au marché à la ferraille
Et j'ai acheté des chaînes
De lourdes chaînes
Pour toi
Mon amour

Et je suis allé au marché aux esclaves
Et je t'ai cherchée
Mais je ne t'ai pas trouvée
Mon amour

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, Diễm Châu

Anh đã ra khu chợ chim
Và anh đã mua chim
Để tặng em
em yêu dấu
Anh đã ra khu chợ hoa
Và anh đã mua hoa
Để tặng em
em yêu dấu
Anh đã ra khu chợ thiếc
Và anh đã mua dây xích
Dây xích sắt nặng trĩu
Để tặng em
em yêu dấu
Cuối cùng anh đã ra khu chợ nô lệ
Và anh đã tìm em
Mà chẳng thấy em đâu cả
ôi em yêu dấu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

Pour toi mon amour

Je suis allé au marché aux oiseaux
Et j'ai acheté des oiseaux
Pour toi
Mon amour
Je suis allé au marché aux fleurs
Et j'ai acheté des fleurs
Pour toi
Mon amour
Je suis allé au marché à la ferraille
Et j'ai acheté des chaînes
De lourdes chaînes
Pour toi
Mon amour
Et je suis allé au marché aux esclaves
Et je t'ai cherchée
Mais je ne t'ai pas trouvée
Mon amour

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Anh đi chợ chim
Mua chim
Cho em
En yêu của anh

Anh đi chợ hoa
Mua hoa
Cho em
Em yêu của anh

Anh đi chợ sắt
Mua dây xiềng sắt
Dây xiềng nặng trịch
Cho em
Em yêu của anh

Rồi anh đi chợ nô lệ
Tìm em
Mà chẳng thấy em
Em yêu của anh.


Nguồn: Tập thơ song ngữ "La mort, l'amour, la vie" (Cái chết, tình yêu, sự sống), NXB Tác phẩm mới, 1986
Thu hết mọi tiếng chuông thành một sắc áo vàng
Mây lót ổ chim gù bên kinh kệ
Hoa xứ Phật dặt dìu hương nhập thế
Người giữa đời thổn thức muốn thành sư.
Hữu Thỉnh
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Anh đã đến chợ chim.
Và mua chim.
Cho em.
Người tình yêu dấu.

Anh đã đến chợ hoa.
Và mua hoa.
Cho em.
Người tình yêu dấu.

Anh đã đến chợ sắt.
Và mua xích.
Xích nặng trĩu.
Cho em.
Người tình yêu dấu.

Và rồi, anh đến chợ nô lệ.
Anh đã tìm em.
Nhưng không thấy em.
Người tình yêu dấu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời