Giữa những hàng cây trên đại lộ Gobelins
Một pho tượng cẩm thạch cầm tay dẫn tôi đi
Nay chủ nhật, rạp chiếu phim kín chỗ
Chim trên cành quan sát con người
Và pho tượng ôm hôn tôi nhưng chẳng ai nhìn thấy
Trừ một đứa bé mù trỏ tay vào chúng tôi.