Trong vòng quay của dối gian
Nụ cười mang chút hiên ngang ngựa hồng
Quay quay cứ thế quay vòng
Tôi đang đứng như trời trồng nơi đây
Đòn roi thực tại đoạ đày
Và tôi không nói ra đây được gì
Nụ cười em cũng thật đây
Đó là bốn sự thật này trong tôi.