Và tách ly đã cạn
và chai đã vỡ tan
Và giường đang sẵn sàng
và cánh cửa đóng kín
Và mọi ngôi sao thuỷ tinh
của hạnh phúc cùng sắc đẹp
rực sáng trong bụi bặm
nơi căn phòng quét vội
Và anh say như chết
và anh - lửa hân hoan
và em say sống động
trong tay anh, em khoả thân hoàn toàn.