Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi 101 vào 10/03/2019 07:23

Le jardin

Des milliers et des milliers d’années
Ne souraient suffire
Pour dire
Le petite seconde d’éternité
Où tu es m’as embrassé
Où je t’ai embrassée
Un matin dans la lumière de l’hiver
Au parc Montsouris à Paris
À Paris
Sur la terre
La terre qui est un astre.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Hàng nghìn và hàng nghìn năm
Chẳng thể nào đủ
Để nói rằng
Sát na vĩnh hằng
Em ôm hôn anh
Anh ôm hôn em
Một sớm mùa đông
Trong công viên Montsouris ở Paris
Ở Paris
Trên địa cầu
Mà địa cầu là một vì tinh tú.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Hàng nghìn và hàng nghìn năm,
Chẳng đủ để nói vĩnh hằng sát na.
Nụ hôn tuyệt diệu đôi ta,
Sớm mùa đông, góc vườn hoa tuyệt vời.
Ở Paris, giữa cuộc đời,
Trên quả đất rực sáng ngời ngôi sao.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng nghìn và hàng nghìn năm,
Chẳng đủ để nói sát na vĩnh hằng.
Em hôn anh anh hôn em lại,
Sớm đông Montsouris vườn hoa tuyệt trần.
Ở Paris trên địa cầu,
Là một tinh tú nhiệm màu thế gian.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời