21/05/2024 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vườn
Le jardin

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi 101 vào 10/03/2019 07:23

 

Nguyên tác

Des milliers et des milliers d’années
Ne souraient suffire
Pour dire
Le petite seconde d’éternité
Où tu es m’as embrassé
Où je t’ai embrassée
Un matin dans la lumière de l’hiver
Au parc Montsouris à Paris
À Paris
Sur la terre
La terre qui est un astre.

Bản dịch của Phanxipăng

Hàng nghìn và hàng nghìn năm,
Chẳng đủ để nói vĩnh hằng sát na.
Nụ hôn tuyệt diệu đôi ta,
Sớm mùa đông, góc vườn hoa tuyệt vời.
Ở Paris, giữa cuộc đời,
Trên quả đất rực sáng ngời ngôi sao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Vườn