Chưa có đánh giá nào
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Mộc Ngẫu vào 07/03/2008 09:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/03/2009 03:02

La belle saison

A jeun perdue glacée
Toute seule sans un sou
Une fille de seize ans
Immobile debout
Place de la Concorde
A midi le Quinze Août.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường, Diễm Châu

Đói lạnh lạc loài
Bơ vơ không một đồng xu
Một con bé mười sáu
Đứng im lìm
Trên quảng trường La Concorde
Lúc đúng ngọ ngày Mười Lăm tháng Tám.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Pháp

La belle saison

A jeun perdue glacée
Toute seule sans un sou
Une fille de seize ans
Immobile debout
Place de la Concorde
A midi le Quinze Août.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đói lạnh lạc loài vào thu,
Bơ vơ không một đồng xu trong người.
Con bé mười sáu tuổi đời,
Quảng trường Concorde đứng ngồi giữa trưa.
Mười Lăm tháng Tám giữa thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời