Những trẻ thơ yêu nhau đứng hôn nhau
Dựa vào những cánh cổng đêm
Và những kẻ qua đường chỉ chỏ chúng
Nhưng những trẻ thơ yêu nhau
Đứng đó chả vì bất kì nhân vật nào
Riêng bóng của chúng
Chập chờn giữa tối khuya
Càng khiến những kẻ qua đường thịnh nộ
Thịnh nộ khinh khi ghen tị cười cợt phều phào
Những trẻ thơ yêu nhau đứng đó chả vì bất kì nhân vật nào
Chúng ở nơi rất khác xa đêm
Rất cao hơn ngày
Trong ánh sáng mối tình đầu chói lọi.