Hôm nay ngày nào
Một ngày như mọi ngày
 Cưng
Một ngày là cả cuộc đời
 Ơi người yêu dấu
Đôi ta yêu nhau và sống
Đôi ta sống và yêu nhau
Chả biết đời là gì sất
Chả biết ngày là gì sất
Chả biết tình yêu là gì sất.