Sớm mai thức dậy soi gương
Biết không còn thấy người thương bên mình
Tò mò muốn biết rõ tình
Ai đem mẹ để in hình trong tim