Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
28 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Thiền (122 bài)
- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Nhật Chiêu (3 bài)
- Trần Ngọc Hưởng (36 bài)
Tạo ngày 10/01/2021 04:19 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 29/03/2022 18:43 bởi hongha83
Sơn Khê (1951-) tên thật là Nguyễn Thúc Huyên, bút danh Huyên Thảo. Ông người Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội, quê gốc Gia Miêu, Ngoại Trang, huyện Tống Sơn, trấn Thanh Hoá, nay thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Ông là nhà giáo, nhà thơ, dịch giả Việt Nam, từng là chuyên gia cao cấp về đất đai nhiệt đới, giảng dạy đại học, trên đại học trong và ngoài nước.

Tác phẩm:
- Tuyển tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (đồng dịch giả, NXB Khoa học xã hội, 2011)
- Tổng tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868), tập I (đồng dịch giả, NXB Khoa học xã hội, 2015)
- Tổng tập thơ văn Chí Đình Nguyễn Văn Lý (1795-1868), tập II (đồng dịch giả, NXB Khoa học xã hội, 2016)
- Tình & Người (tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2016)
- Những người quen và không quen (tản văn, NXB Hội nhà văn, 2020)
- Tình & thu (thơ in chung, NXB Lao động, 2011)
- Tình & đời (NXB Hội nhà văn, 2012)
- Tuyển tập thơ dịch (NXB Thanh niên, 2014)

 

Thơ dịch tác giả khác

Alfred de Musset (Pháp)

Alphonse de Lamartine (Pháp)

Antoine-Vincent Arnault (Pháp)

Arthur Rimbaud (Pháp)

Charles d’Orléans (Pháp)

Christina Rossetti (Anh)

Clare Harner (Mỹ)

George Sand (Pháp)

Jacques Prévert (Pháp)

Jean Tardieu (Pháp)

Langston Hughes (Mỹ)

Louis Aragon (Pháp)

Maurice Maeterlinck (Bỉ)

Paul Éluard (Pháp)

Paul Verlaine (Pháp)

Robert Desnos (Pháp)

Robert Frost (Mỹ)

Sully Prudhomme (Pháp)