Mọi ngày trong tuần
Mùa thu mùa đông
Trên khung trời Paris
Các ống khói nhà máy chỉ nhả mỗi màu xám chì.

Song mùa xuân đến, giắt hoa vành tai
Khoác tay mỹ nữ
Hướng Dương Hướng Dương
Tên loài hoa
Là biệt hiệu giai nhân
Nàng không họ không tên
Nàng khiêu vũ góc phố
Ở Bellville ở Séville.

Hướng Dương Hướng Dương Hướng Dương
Điệu luân vũ góc phố
Đã tới những ngày tươi đẹp
Cuộc đời đẹp tươi.

Thần cai ngục Bastille hút điếu thuốc gitane xanh
Trên khung trời tình tứ
Trên khung trời Séville trên khung trời Bellville
Trên khung trời bất cứ nơi nao.

Hướng Dương Hướng Dương Hướng Dương
Tên loài hoa
Là biệt hiệu giai nhân.