Các ngươi tàn phá rừng
bè lũ ngu xuẩn
Các ngươi tàn phá rừng
Vung rìu cũ triệt hại mọi cây con
các ngươi đốn hạ sạch sành sanh
Các ngươi tàn phá rừng
bè lũ ngu xuẩn
Các ngươi tàn phá rừng
Và những cổ thụ chỉ còn gốc cũ
hệt răng giả
các ngươi giữ lại
Và các ngươi treo biển bảng lên
cây thiện và cây ác
cây Chiến thắng
cây Tự do
Và khu rừng hoang bốc mùi gỗ mục
và chim chóc rời xa
và các ngươi ở lại để hát ca
Các ngươi ở lại đó
bè lũ ngu xuẩn
để hát ca và diễu hành.