Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
30 bài thơ
Tạo ngày 06/10/2019 18:36 bởi hongha83
Châu Sương (1947-) tên thật là Nguyễn Thị Mỹ, quê ở Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hoá. Hội viên UNESCO Thơ Đường Việt Nam chi hội UNESCO Thơ Đường tỉnh Thanh Hoá.

Tác phẩm:
- Tình thơ (NXB Thanh Hoá, 2000)
- Mảnh vườn yêu (NXB Thanh niên, 2011)