Châu Sương (1947-) tên thật là Nguyễn Thị Mỹ, quê ở Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hoá. Hội viên UNESCO Thơ Đường Việt Nam chi hội UNESCO Thơ Đường tỉnh Thanh Hoá.

Tác phẩm:
- Tình thơ (NXB Thanh Hoá, 2000)
- Mảnh vườn yêu (NXB Thanh niên, 2011)