Kính viếng anh linh Võ Thị Sáu

Tóc xoã ngang vai, chớm tuổi xuân
Gặp khi vận nước buổi gian truân
Căm phường đế quốc, mong xung trận
Giận lũ cường hào, nguyện xuất thân
Quả cam xông pha qua lửa đạn
Hiên ngang chiến đấu mặc gông cùm
Linh thiêng Côn Đảo, hồn trinh nữ
Khúc hát “Ki ma” vọng giữa trần


3-2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]