Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Võ Thị Sáu (2)

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:18

Kính viếng anh linh Võ Thị Sáu

Tóc xoã ngang vai, chớm tuổi xuân
Gặp khi vận nước buổi gian truân
Căm phường đế quốc, mong xung trận
Giận lũ cường hào, nguyện xuất thân
Quả cam xông pha qua lửa đạn
Hiên ngang chiến đấu mặc gông cùm
Linh thiêng Côn Đảo, hồn trinh nữ
Khúc hát “Ki ma” vọng giữa trần


3-2011

Nguồn: Mảnh vườn yêu (thơ), Châu Sương, NXB Thanh niên, 2011