14/07/2024 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị Sáu

Tác giả: Châu Sương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2019 19:18

 

Kính viếng anh linh Võ Thị Sáu

Tóc xoã ngang vai, chớm tuổi xuân
Gặp khi vận nước buổi gian truân
Căm phường đế quốc, mong xung trận
Giận lũ cường hào, nguyện xuất thân
Quả cam xông pha qua lửa đạn
Hiên ngang chiến đấu mặc gông cùm
Linh thiêng Côn Đảo, hồn trinh nữ
Khúc hát “Ki ma” vọng giữa trần
3-2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Sương » Chị Sáu